Chương trình khách hàng VIP

14.09.2018

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ VÀ QUYỀN LỢI VIP

ĐIỀU KIỆN CẤP THẺ V.I.P

Khách hàng khi mua hàng tại AHA24H đều được lưu lại thông tin: Tên, SĐT, Email, sau đó sẽ được tạo tài khoản thành viên. Khi tài khoản thành viên tích đủ tối thiều 2.000.000 VNĐ, khách hàng sẽ được giảm giá vào các lần mua hàng tiếp theo.

CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ DÀNH CHO KHÁCH V.I.P

*** Tổng số tiền cộng dồn các đơn hàng đã mua:

 • VIP 1: Tối thiểu 2.000.000 VNĐ : Giảm 2%
 • VIP 2: Tối thiểu 5.000.000 VNĐ : Giảm 3%
 • VIP 3: Tối thiểu 10.000.000 VNĐ : Giảm 4%
 • VIP 4: Tối thiểu 30.000.000 VNĐ : Giảm 5%
 • VIP 5: Tối thiểu 40.000.000 VNĐ : Giảm 6%
 • VIP 6: Tối thiểu 50.000.000 VNĐ : Giảm 7%
 • VIP 7: Tối thiểu 60.000.000 VNĐ : Giảm 8%
 • VIP 8: Tối thiểu 70.000.000 VNĐ : Giảm 9%
 • VIP 9: Tối thiểu 80.000.000 VNĐ : Giảm 10%
  • VIP 1
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 2 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 2%

  • VIP 2
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 5 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 3%

  • VIP 3
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 10 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 4%

  • VIP 4
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 30 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 5%

  • VIP 5
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 40 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 6%

  • VIP 6
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 50 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 7%

  • VIP 7
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 60 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 8%

  • VIP 8
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 70 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 9%

  • VIP 9
   DOANH THU TỐI THIỂU ĐẠT 80 TRIỆU ------ CHIẾT KHẤU 10%

Bài viết liên quan

Mời bạn bình luận

  Hiển thị tất cả kết quả cho ""
  Gọi ngay SMS THÊM GIỎ HÀNG Live Chat